HomeBT NewsTrue 5G จับมือ ZTE สนับสนุนเทคโนโลยีดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์

True 5G จับมือ ZTE สนับสนุนเทคโนโลยีดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์

กลุ่มทรู ภายใต้ True 5G World of Health and Wellness ร่วมกับ ZTE สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อร่วมพัฒนา และอำนวยความสะดวกในการติดตามรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่กลับไปพักดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้าน ในโครงการ “Home Health Care” (การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน)

-ทรู ฟิตรับเอกสารการประมูล 5G เป็นรายแรก
-ทรู เปิดทดสอบ 5G ทั่วสยามสแควร์ 19-22 ธ.ค. นี้

ความร่วมมือของกลุ่มทรู กับ ZTE ครั้งนี้เป็นการนำเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในโครงการ “Home Health Care” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่กลับไปพักดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้าน

- Advertisement -

เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจะใช้ตรวจวัดค่าสัญญาณชีพ และค่าต่าง ๆ เช่น

-ความดันโลหิต
-คลื่นหัวใจ
-อัตราการเต้นหัวใจ
-ระดับออกซิเจนในเลือด
-อุณหภูมิร่างกาย
-ระดับน้ำตาลในเลือด

และนำผลขึ้น Healthcare Cloud เพื่อนำมาใช้สำหรับวินิจฉัยและเก็บบันทึกอย่างเป็นระบบต่อไป ทดแทนการใช้กระดาษในการบันทึก รวมทั้งเครื่องดังกล่าวยังมีจอภาพให้สามารถทำ video call กรณีจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ในทันทีได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถนำเครื่องมือแพทย์ใช้วัดผลด้วยตัวเองที่บ้านได้ โดยส่งผลการตรวจสู่ Healthcare Cloud เพื่อให้พยาบาลและแพทย์ติดตามผลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงผู้ป่วยยังสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลผ่านเครื่องมือแพทย์ได้ จึงเป็นการลดภาระในการเดินทางไปโรงพยาบาลสำหรับคนไข้ได้อีกด้วย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News