HomeBT NewsTHE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 ขับเคลื่อนระบบภาษี สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 ขับเคลื่อนระบบภาษี สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เออาร์ไอพี จับมือกรมสรรพากร และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน “THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019” เปิดเวทีให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญในการนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

– กนง. มีมติลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มีผลทันที
– “ไทยพาณิชย์”ปรับโฉม SCB Business Center หนุนการดำเนินงานเอสเอ็มอี

คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร กล่าวว่า “ประเทศไทยเราได้เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐที่พยายามปรับกระบวนทัศน์ในการบริการภาคธุรกิจและเอกชน ให้สามารถดำรงธุรกิจ และดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างสะดวกสบาย

- Advertisement -

ดังนั้นกรมสรรพากรจึงพัฒนาระบบและกระบวนการที่จะอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในทุกด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำของโลก”

ด้าน คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ภารกิจของ ETDA นอกจากการผลักดันด้านอีคอมเมิร์ชของประเทศแล้ว ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน

โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมสรรพากร เพื่อตกลงให้ ETDA เป็นหน่วยตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของกรมสรรพากรในเรื่องของการจัดเก็บภาษีมีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News