HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 6 กรกฎาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 6 กรกฎาคม 2566กรมศุลกากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตู้ของกลางซากสัตว์และสุกรเถื่อน 161 ตู้

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มอบหมายให้นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมคณะ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมปศุสัตว์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบตู้ของตกค้างประเภทสุกรแช่แข็งที่ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 161 ตู้คอนเทนเนอร์ ณ ท่าเทียบเรือ D1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ได้ตรวจยึดซากสุกรแช่แข็งตกค้าง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 161 ตู้ จากการตรวจสอบพบซากสัตว์ที่ยึดได้ทั้งหมด มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศและไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ประกอบกับไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าสัตว์หรือสุขศาสตร์ของสัตวแพทย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือพาหะของ โรคระบาดสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ ต่อมากรมศุลกากรได้มีหนังสือถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ในความผิดฐานนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ที่ 59/2566 กรณี ขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

- Advertisement -


‘กรุงไทย’ จับมือ ‘สคส.’ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการคุ้มครองข้อมูล PDPA

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ครอบคลุมการเสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจ


สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการทางวิชาการ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร พร้อมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเปราะบาง โอกาสนี้ ธนาคารกรุงไทย และ สคส. ยังได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการศึกษา เพื่อยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้ ผ่านโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC) เป็นการต่อยอดการพัฒนาขีดความสามารถของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีศักยภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม


ก.อุตฯ ร่วมตรวจเยี่ยมสถาบันไทย-เยอรมัน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีฯ

นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ พร้อมด้วยนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมี นายสมชาย จักร์กรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน และคณะให้การต้อนรับ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยสถาบันฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ มีบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาภาคเอกชนในการปรับปรุงกระบวนการผลิต บริการเครื่องจักรกลเพื่อการผลิตชิ้นงาน บริการทดสอบวัสดุและบุคลากร พัฒนาระบบการทำงาน และการบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ


โดยสถาบันได้ดำเนินงานโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบจานสายอากาศยานความถี่ S-Band เพื่อรับ-ส่งสัญญาณกับดาวเทียมไทยโชต โดยสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้ออกแบบและสร้างระบบส่งกำลังทางกลและระบบควบคุมการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของจานให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของดาวเทียม Theos เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างดาวเทียมและศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินได้ ร่วมเป็นคณะกรรมการหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีความรู้ทางด้านช่างเทคนิคต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว 17 รุ่น จำนวน 425 คน เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ 218 แห่ง สร้างงาน 425 อัตรา


ศาลยุติธรรมเพิ่มความสะดวกประชาชนยื่นคำร้องขอจัดการมรดกได้เองผ่านระบบ e-Filing

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ผลักดันให้ส่วนราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหากิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน มุ่งเน้นนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นช่องทางให้บริการ ทำให้ขณะนี้หลายหน่วยงานออกบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ลดเวลาการรอคอยติดต่อหน่วยงาน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


ในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบการรับส่งคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ e-Filing มากให้บริการคู่ความและผู้เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบสู่เวอร์ชั่นที่3 และระบบล่าสุดนี้ได้รองรับบริการให้ประชาชนทั่วไป(ไม่ใช่ทนายความ) ซึ่งเป็นทายาทของเจ้ามรดกสามารถยื่นคำร้องขอจัดการมรดกได้ด้วยตนเองได้ใน 2 กรณี คือ 1.ทายาททุกคนยินยอมให้ผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีการคัดค้าน) 2.มีข้อกำหนดในพินัยกรรมให้ผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการมรดก


กบข.จับมือ ‘ฟิน อินชัวรันส์’ มอบสวัสดิการประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 15%

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า “การจัดหาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ กบข. นอกเหนือจากการส่งเสริมการทวีค่าเงินออมให้แก่สมาชิก ซึ่ง กบข. มีเป้าหมายในการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” เพื่อให้สมาชิกมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ กบข. จึงร่วมกับบริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดตัวโครงการสวัสดิการประกันภัยเพื่อสมาชิก กบข. โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 15% เมื่อซื้อประกันรถยนต์กับฟิน อินชัวรันส์ ที่รวบรวมประกันจากพาร์ทเนอร์บริษัทประกันภัยชั้นนำ 25 บริษัท เพื่อให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบเงื่อนไขและเบี้ยประกันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในอนาคตจะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมประกันภัยประเภทอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกที่หลากหลาย และยังได้รับเบี้ยประกันที่คุ้มค่าอีกด้วย”


ด้าน นายปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับ กบข. ในครั้งนี้ บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาสวัสดิการและสิทธิประโยขน์ให้แก่สมาชิก กบข. โดยบริษัทฯ ขอมอบสวัสดิการส่วนลดสูงสุด 15% เมื่อซื้อประกันรถยนต์ผ่านบริษัทฯ หรือการซื้อประกันรถยนต์ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ฟิน ประกันรถ หรือช่องทางตัวแทนนายหน้าของบริษัทฯ รวมถึงสามารถแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันได้สูงสุด 6 งวด ซึ่งสมาชิก กบข. สามารถเลือกทำประกันได้กับทุกบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของฟินที่มีมากถึง 25 บริษัทประกันชั้นนำ และเมื่อสมาชิก กบข. เลือกซื้อประกันรถยนต์กับทางบริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ฟรีฟิล์มกันรอยมือถือโฟกัสรุ่นไฮโดรพลัส มูลค่า 290 บาท หรือสามารถนำไปเป็นส่วนลดในร้านโฟกัส สโตร์ ได้ ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 2567

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News