HomeBT Newsถอดบทเรียน "เหตุกราดยิงที่โคราช" สื่อเก่า-สื่อใหม่ ต้องปรับตัว

ถอดบทเรียน “เหตุกราดยิงที่โคราช” สื่อเก่า-สื่อใหม่ ต้องปรับตัว

เหตุกราดยิงที่โคราชเกิดแรงกระเพื่อมต่อวงการสื่ออย่างหนักหน่วง ทั้งกระแสดีและไม่ดี ทั้งสื่อใหม่และสื่อเก่าที่ต่างได้รับคำชมเชยและคำต่อว่าต่างกรรรมต่างวาระกันไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อประชาชน พัฒนาการ และฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกัน รวมถึงเส้นบางๆ ของคำว่า “จรรยาบรรณ”

เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” ของ 14 หน่วยงาน รวมถึงองค์กรสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่สื่อออนไลน์เติบโต เช่น สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องผลิตสื่อโฆษณาที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ จริยธรรม และส่งผลในเชิงบวกต่อสังคม

- Advertisement -

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สังคมปัจจุบันรับข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือเหตุกราดยิงที่โคราช ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีทำให้การแพร่กระจายของข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นตามลักษณะเฉพาะของสื่อ ที่น่ากังวลคือการรับข้อมูลข่าวสารของเยาวชน ที่ต้องมีกระบวนการคัดกรองตั้งแต่ต้น เพื่อสร้างความเข้าใจสังคมในทุกมิติ ทั้งสื่อใหม่และสื่อเก่าต้องดำเนินการภายใต้กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการกำกับดูแลกันเอง

สื่อดิจิทัลสำคัญในช่วงวิกฤติ

ระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า จากเหตุกราดยิงที่โคราช สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสื่ออย่างชัดเจน โดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีส่วนสำคัญกับชีวิตของประชาชนมากขึ้น ทั้งในแง่การรับชมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่เกิดเหตุการณ์การติดตามสถานการณ์และรับชมสื่อผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 30-40%

ฟังก์ชันของสื่อออนไลน์ที่สามารถสื่อสารสองทางกับผู้รับชม ยังทำให้สื่อใหม่กลายเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในการแจ้งข่าว ทั้งเพจชื่อดังและเฟซบุ๊ก ซึ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์ภายในสมาคมทั้ง 28 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อออนไลน์ของสำนักข่าวต่างๆ ที่มีสื่อหลักอยู่แล้ว ขณะที่เพจในเฟซบุ๊กจะดูแลภายใต้อีกสมาคมหนึ่ง คือ สมาคมอินฟลูเอนเซอร์

“จากปัญหาที่เกิดขึ้นมีสื่อมากมายที่ทั้งเชื่อถือได้ และมีอีกหลายสื่อที่ผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าเป็นสื่อจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าสื่อใหม่หรือสื่อเก่าก็ต้องปรับตัว ทางสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะให้การรับรองกับสื่อที่อยู่ภายใต้สมาคมวิชาชีพ เช่น อาจจะติดโลโก้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสื่อดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกันเองในสมาคมวิชาชีพ รวมทั้งจะมีการร่างกรอบจรรยาบรรณขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต” ระวี กล่าว

นอกจากนี้ ในองค์กรสื่อหลักต้องหันมาดูแลกัน มีการให้ความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเช่นทุกวันนี้

เทรนด์สื่อใหม่เติบโตต่อเนื่อง

รติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในแง่ของการใช้งบโฆษณาสื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่ยังเติบโตสูง โดยปีที่ผ่านมามีสัดส่วนอยู่ประมาณ 20% จากงบโฆษณามูลค่าแสนล้านบาทในประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น สื่อหลักยังคงมีความสำคัญในการเข้าถึงคนในวงกว้าง ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างสื่อโทรทัศน์ แต่ผู้ชมก็เลือกรับสื่อเฉพาะเพื่อเข้าถึงเรื่องต่างๆ ในรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ผู้โฆษณาจึงต้องปรับพฤติกรรมในการใช้สื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มมากขึ้น

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมถือเป็นบทเรียนที่ดี ที่ทำให้สังคมหันมามองการทำงานของสื่อ ซึ่งเชื่อว่าคนในสังคมแยกแยะได้ว่าสื่อไหนเป็นสื่อที่ดี มีจริยธรรม สังคมมีการเรียนรู้และปรับตัว ถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยปลุกกระแส ทำให้สังคม สมาคมวิชาชีพหันมามองตัวเอง ดูแลกันเองมากขึ้น กระตุ้นให้สังคมเกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม” รติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม โครงการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นโครงการที่สมาคมร่วมกับภาคีพันธมิตรดำเนินการต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้ได้ดึงสมาคมทางด้านดิจิทัลเข้ามาร่วมด้วย เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในวงการสื่อโฆษณามีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ขยายผลสู่การดำเนินการกำกับดูแลกันเอง ปรับปรุงพัฒนาแนวจรรยาบรรณวิชาชีพที่ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News