HomeBT Newsชมรมธุรกิจบัตรเครดิตยัน บัตรเครดิตที่ใช้ลายเซ็น ใช้งานได้ในยุโรป

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตยัน บัตรเครดิตที่ใช้ลายเซ็น ใช้งานได้ในยุโรป

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต-สมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกระแสข่าวเกี่ยวกับการจำกัดการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ใช่บัตรเครดิตแบบชิปและระบบ PIN (Chip & PIN) ในการซื้อสินค้าและใช้บริการในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป ว่า บัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ใช้ลายเซ็นในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรยังคงสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศได้ตามปกติ

นายฐากร ปิยะพันธ์ ในฐานะประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต-สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “บัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ใช้ลายเซ็นในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตร ยังคงสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศได้ตามปกติ

เนื่องจากทาง Credit Card Network มีข้อกำหนดที่ร้านค้าต้องรับบัตรเครดิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตแบบชิป หรือแบบแถบแม่เหล็ก หรือแบบ Contactless ทั้งประเภทการยืนยันตัวตนโดยใช้ลายเซ็น หรือ PIN

- Advertisement -

ดังนั้น ผู้ให้บริการร้านค้ารับบัตร (Acquirer) จะต้องพัฒนาระบบที่เครื่องรับบัตรให้สามารถอ่านค่าได้ทุกประเภท หากมีการนำบัตรเครดิตที่ไม่ใช้ระบบ PIN ไปใช้ เครื่องรับบัตรจะขึ้นหน้าจอให้เป็นระบบลายเซ็น ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิตสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตจึงขอให้ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตมั่นใจว่า ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีระบบและมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล

โดยในปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยหลายสถาบัน ได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้บัตรเครดิตที่เครื่องรับบัตรซึ่งเป็นระบบ PIN โดยผู้ถือบัตรเครดิตสามารถขอ หรือตั้งรหัส PIN เพื่อรองรับการใช้จ่ายในต่างประเทศได้เช่นกัน

หากผู้ถือบัตรเครดิตมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดจากสถาบันผู้ออกบัตรของท่านได้”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News