HomeBT Newsตลาดหลักทรัพย์จับมือกฟผ. พัฒนาตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า

ตลาดหลักทรัพย์จับมือกฟผ. พัฒนาตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกฟผ. ศึกษาแพลตฟอร์มรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง ตั้งตลาดกลางซื้อขาย หวังรองรับการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน พัฒนาสินค้าและบริการที่สอดรับกับตลาดโลก พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่

ปัจจุบันธุรกิจทั่วโลกต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งรวมถึงสาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการพัฒนาสินค้าหรือแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีกลไกเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อผู้ผลิตและผู้ใช้

นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่งรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย ได้แก่ แบบ Capacity Market ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายกำลังผลิตล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี และแบบ Energy Market ซึ่งเป็นการซื้อขายไฟฟ้ารายวัน เพื่อรองรับสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค (Center of Regional Electricity Trading) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดตลาดเสรี เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า

- Advertisement -

กรอบความร่วมมือครอบคลุมการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market Trading Platform) โมเดลอุตสาหกรรมกิจการไฟฟ้า กลไกการซื้อขายไฟฟ้า และการพัฒนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าและระหว่างวันในระดับขายส่ง ความร่วมมือของทั้งสององค์กรถือเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดยใช้กลไกของระบบตลาดเป็นตัวผลักดันทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้า และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฟผ. มีระยะเวลา1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 – 3 กันยายน 2563 โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันในการศึกษาและพัฒนาโมเดลอุตสาหกรรมกิจการไฟฟ้าสำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าระดับขายส่ง การสนับสนุนข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดังกล่าว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News