HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 4 กรกฎาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 4 กรกฎาคม 2566


นายกปลื้ม ‘เที่ยวชุมชน ยลวิถี’ ปี 64-65 สร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวชุมชนแล้ว 311 ล้านบาท

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เร่งขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ 5 Fได้แก่ Food อาหาร, Film ภาพยนตร์และซีรีส์, Fashion แฟชั่น, Fighting ศิลปะการต่อสู้มวยไทย และ Festival เทศกาล รวมถึงสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมที่คาบเกี่ยวกับภาคท่องเที่ยว ให้เติบโตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ชุมชน โดยพล.อ.ประยุทธ์ รับทราบรายงานของกระทรวงวัฒนธรรม โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

- Advertisement -


จากการที่ได้มีการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในปี 2564 และ 2565 รวม 20 ชุมชน นั้น ทำให้ระดับการพัฒนาของสุดยอดชุมชนต้นแบบฯ ทั้ง 20 ชุมชน มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน จากเดิมการก่อนได้รับคัดเลือก 133,033,148 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 311,659,739 บาท คิดเป็น 134.27% รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เดิม 8,929,479 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 14,214,750 บาท คิดเป็น 59.19% จำนวนนักท่องเที่ยว เดิม 678,008 คน เพิ่มขึ้นเป็น 1,360,376 คน คิดเป็น 100.64%


ไทยจับมือไต้หวัน พัฒนาหลักสูตรวิจัย-ผลิตบุคลากรเชี่ยวชาญ เชื่อช่วยพัฒนาฐานการผลิต

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และได้ให้ความสำคัญกับการผลิตกำลังคน Semiconductor ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า เมื่อไทยมีความพร้อมด้านกำลังคนมากขึ้น จะผลักดันให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรม Semiconductor ในไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไทย 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน 6 แห่ง และบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมมือวิจัยและผลิตบุคลากร โดยจัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ตั้งเป้าให้มีนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในโครงการไม่น้อยกว่า 200 คน/ปี ในสาขาที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ด้านเครื่องมือ ด้านวัสดุ ด้านการออกแบบวงจรรวม (IC) ด้านกระบวนการผลิต ด้านการทดสอบและ Packing เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีต่อเนื่อง


การลงทุนไทย-จีนเดินหน้าต่อเนื่อง จับคู่ธุรกิจหนุนมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50,000 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีกับผลสำเร็จของการประชุมสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน (มณฑลกวางตุ้ง) – และไทย (China (Guangdong) – Thailand Economic Cooperation Conference) โดยสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area: GBA) เกิดการจับคู่ธุรกิจผ่านการลงนามในบันทึกความร่วมมือถึง 10 โครงการ คาดการณ์มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50,000 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง


การประชุมสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าฯ จัดขึ้นโดยรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง และคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มณฑลกวางตุ้ง (CCPIT) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ซึ่งได้สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างพื้นที่ EEC และ GBA โดยข้อมูลจาก สกพอ. เผยว่า พื้นที่ GBA จะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับ EEC ที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุนที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำและมีความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


นายกฯ ยินดีธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์จีดีพีไทยปี 2566 เป็น 3.9% จากเดิม 3.6%

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ธนาคารโลก (World Bank : WB) เปิดเผยรายงานตามติดเศรษฐกิจไทย (Thailand Economic Monitor) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะแข็งแกร่งขึ้นในปี 2566 พร้อมปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2566 เป็น 3.9% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.6% และเพิ่มจาก 2.6% ในปี 2565 โดยการประเมินแนวโน้นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนี้ เกิดจากอุปสงค์ต่างประเทศที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยเฉพาะในจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว


ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณความร่วมมือที่เกิดจากการทำงานของทุกฝ่าย ร่วมกันบูรณาการการทำงานจนเห็นเป็นผลสำเร็จ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการกำหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง จนเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการคาดการณ์ของธนาคารโลก


กรมสรรพากรร่วมขับเคลื่อน Digital Tax Ecosystem ประเทศไทย สู่ระบบดิจิทัล 100%

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ขับเคลื่อนระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์มาได้ระยะหนึ่ง และวันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดการด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการ กรมสรรพากรจึงได้พัฒนา Digital Tax Ecosystem ใหม่ในการดำเนินการทางด้านภาษีอากร โดยได้นำ “ผู้ให้บริการตัวแทน” (Service Provider) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อยอดการจัดการด้านภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านการทำธุรกรรมด้านภาษีอากรแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบภายในปี 2571”


อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ต่อไปในอนาคต Service Provider จะเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและกรมสรรพากร ซึ่ง Service Provider จะเป็นตัวช่วยในการลดความยุ่งยาก ความซับซ้อน และอุปสรรคในทางภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำของกระบวนการทางภาษีอากร โดยในปัจจุบัน กรมสรรพากรได้สร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสร้าง Digital Tax Ecosystem ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น การไม่ต้องจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษและการคืนภาษีที่รวดเร็ว เป็นต้น นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยการให้หักค่าใช้จ่าย 2 เท่าสำหรับการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์และสำหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ Service Provider ด้วย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News