Home BT News กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

กสทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ​ เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้เสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณา ทั้งนี้ กสทช. จะดำเนินการประมูลในวันที่ 16 ก.พ. ถึงแม้ว่าโอเปอร์เรเตอร์ต่าง ๆ จะมองว่า กสทช. ยังไม่มีความพร้อมทั้งการจัดสรรคลื่น ราคาที่แพงเกินไป และขอให้เลื่อนการประมูลไปก่อน

กรอบระยะเวลาดำเนินการ

13 พ.ย. – 12 ธ.ค. 62 รับฟังความเห็นสาธารณะ
27 ธ.ค. 62 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
2 ม.ค. 63 ประกาศเชิญชวน
16 ก.พ. 63 ประมูลคลื่นความถี่
มี.ค. 63 มอบใบอนุญาต
ก.ค. 63 เริ่มให้บริการ

กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

-ดีแทคเสนอ กสทช. เลื่อนการประมูล 5G รอความชัดเจน คลื่น 3500 MHz
-กสทช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 5G

แจงรูปแบบ เงื่อนไข การประมูล 5G

- Advertisement -

การประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม แบ่งออกเป็น 4 ย่าน คือ 700MHz 1800MHz 2600MHz และ 26GHz โดยมีระยะการอนุญาตให้ใช่คลื่นได้ 15 ปี

ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตใช้คลื่นความถี่

-700MHz FDD (733-748Mhz / 788-803Mhz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 8,792 ล้านบาท มีจำนวน 3 ชุด ชุดละ 2x5MHz
-1800MHz FDD (1750-1785Mhz / 1845-1880Mhz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 12,486 ล้านบาท มีจำนวน 7 ชุด ชุดละ 2x5MHz
-2600MHz TDD (2500-2690MHz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 1,862 ล้านบาท มีจำนวน 19 ชุด ชุดละ 10MHz
-26GHz TDD (24.3-27GHz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 423 ล้านบาท มีจำนวน 27 ชุด ชุดละ 100MHz

ทั้งนี้การตั้งราคาในย่านความถี่ 700MHz และ 1800MHz กสทช. ได้อ้างอิงราคาเดิมมาใช้ประมูลในครั้งนี้ ส่วน 2600MHz และ 26GHz นั้นได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ก่อนประกาศราคา

ใช้การประมูลแบบ Clock Auction

กสทช. เปลี่ยนรูปแบบการประมูลจาก SMRA ที่ใช้ในทุกครั้ง มาเป็นแบบ Clock Auction โดยชี้แจงว่า การประมูลในครั้งนี้เป็นรูปแบบหลายย่านความถี่ ซึ่งในหลายประเทศอย่าง สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา หรือ ออสเตรเลีย ต่างปรับมาใช้วิธี Clock Auction เพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น ลดความซับซ้อน และทำให้ได้ราคาที่ไม่สูงเกินไป

ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเลือก “ย่านความถี่” และ “จำนวนชุด” ที่ต้องการได้เลย

นอกจากนี้ผู้ที่ประมูลคลื่น 1800MHz และ 2600MHz ได้จะต้องทำตามข้อกำหนดการขยายโครงข่ายที่ กสทช. กำหนดไว้ดังนี้

-1800MHz จะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปี และ 50% ภายใน 8 ปี
-2600MHz จะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ EEC 50% ภายใน 1 ปี (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง) และ 50% ของพื้นที่ Smart City ภายใน 4 ปี (กรุงเทพฯ และปริมณฑล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ภูเก็ต และ สงขลา)

“เอกชน” ฟันธง ควรนำ 3500MHz มาประมูล 5G

ในช่วงรับฟังความคิดเห็นมีผู้ประกอบการถาม กสทช. ในหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องราคา ความเหมาะสมของคลื่นที่นำมาจัดประมูล และกรอบเวลาที่เหมาะสม โดย นายกิตตินันท์ พจน์ประสาท ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ เอไอเอส มีความเห็นว่า คลื่น 700Mhz ไม่เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนา 5G ส่วน 1800MHz มีราคาสูงเกินไป รวมถึงความไม่เหมาะสมของการนำคลื่น 2600MHz มาจัดประมูล โดยชี้แจงว่าในหลายประเทศทั่วโลกใช้ย่านความถี่ 3500MHz มาพัฒนา 5G พร้อมเสนอให้เลื่อนการประมูลออกไปก่อน

ด้าน นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เสริมว่า คลื่น 3500MHz เป็นคลื่นที่ดีที่สุด ต้องการทราบว่าจะมีโอกาสได้ประมูลในอนาคตหรือไม่ และอยากการันตีผู้เข้าประมูลเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่จริงจังกับการประมูล

ดร.นริศ รังษีนพมาศ รองผู้อำนวยการ ด้านกลยุทธ์และคุณภาพโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอให้มีความชัดเจน กรณีคลื่นความถี่ 2600MHz ที่มีปัญหา 2 ช่วงคลื่นสัญญาณ หากประมูลไปได้แล้วใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ กสทช. จะมีนโยบายเยียวยาหรือไม่ อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีความเห็นจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เงื่อนไขการประมูลที่ต้องให้ครอบคลุมประชากร 40-50% ทั้งประเทศ หรือในพื้นที่ EEC ซึ่งไม่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนกับผู้ประกอบการรายย่อย เพราะบางอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ต้องการ 5G มาใช้แค่ในธุรกิจตัวเอง ซึ่งโอเปอเรเตอร์ จะลงทุนเฉพาะในเมืองใหญ่ก่อน เพราะมองว่าสามารถรองรับคนได้มากถึง 40-50% ตามเงื่อนไขของ กสทช.

กสทช. ยันจัดประมูลตามเดิม พร้อมขอเวลาศึกษา และจะดำเนินการให้ดีที่สุด

กสทช. ตอบคำถามผู้ประกอบการโดยยืนยันจัดการประมูลแน่นอนในวันที่ 16 ก.พ. 63 กสทช. พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่า กสทช. มีหน้าที่ดูแลจัดหาคลื่นที่มีความพร้อม ซึ่งปัจจุบันมีคลื่นที่มีความพร้อมเท่าที่นำมาประมูล คลื่น 3500MHz ถูกผูกกับดาวเทียม ที่อยู่กับกระทรวง DES กสทช. ไม่สามารถเข้าไปกำกับคลื่นที่ไม่อยู่ในมือได้

นอกจากนี้คลื่น 3500MHz ปัจจุบันยังมีสัญญาณรบกวนจากดาวเทียม ต้องเยียวยาไทยคม และประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งนี้หากนำคลื่น 3500MHz มาประมูลได้ จะแจ้งให้รับรู้กันทั่วไป ช่วงนี้ขอเวลาศึกษาและจะดำเนินการให้ดีที่สุด ส่วน 2600 MHz ปัจจุบัน MCOT ได้ยุติการใช้งานไปแล้ว และไม่มีผลกระทบกับประชาชนจึงนำมาประมูลได้ ส่วนคลื่น 2 ช่วงสัญญาณที่มีปัญหาจะดำเนินการแก้ไขให้

“ด้านราคาที่ถามว่าแพงเกินไปหรือไม่คลื่น 700MHz กับ 1800MHz เราใช้ราคาเดิม ส่วน 2600MHz และ 26GHz เราใช้ที่ปรึกษาดำเนินการและได้ราคาที่เหมาะสมมา ซึ่งโอเปอร์เรเตอร์อาจจะมองว่าแพงไปหรือไม่ แต่เราคิดว่าเหมาะสมแล้ว”

การกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ EEC และประชากร 40-50% กสทช. รวมถึงเมือง Smart City เป็นแนวทางเพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล

ส่วนเรื่องสัญญาณรบกวนกับประเทศเพื่อนบ้าน กสทช. ได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว และจะทำให้การใช้งานชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าประมูล

จากข้อเสนอทั้งหมด กสทช. จะแก้ไข เพื่อให้อุตสาหกรรมเดินได้ และประชาชนได้ประโยชน์

กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

สรรพากรเตือนผู้มีเงินได้กว่า 2 ล้านคน ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภายในส.ค.นี้

กรมสรรพากรเตือนผู้มีเงินได้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อีกกว่า 2 ล้านราย ยื่นแบบ ภายใน 31 ส.ค. 2563 แนะให้ยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) กรมสรรพากร ห่วงใยความปลอดภัยของผู้เสียภาษี...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ครบรอบ 2 ปี โต 3,000% ยอดส่งพัสดุทะลุล้านชิ้นต่อวัน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ครบรอบ 2 ปี ฉลองยอดส่งพัสดุต่อวันทะลุล้านชิ้น เติบโตกว่า 3,000% เตรียมควักงบลงทุน 4,500 ล้านบาท เสริมศักยภาพทางธุรกิจ-ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ AEC ภายในสิ้นปีนี้ พร้อมอัดแคมเปญใหม่ “แฟลชเปย์ เฮคุ้ม ลดสูงสุด 50% ตลอดเดือนสิงหาคม” นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ แฟลช...

เปิด 6 ทำเลทองบ้านแนวราบ ราคาที่ดินพุ่งรับดีมานด์ ‘New Normal’

“พลัส พร็อพเพอร์ตี้” เผยผลสำรวจทำเลยอดนิยมบ้านแนวราบหลังสถานการณ์โควิด-19 พบ 6 ทำเลทองตอบโจทย์ดีมานด์กลุ่ม New Normal ระบุทำเล บางนา, พระราม 2, รังสิต-ลำลูกกา, บางใหญ่, แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด, พัฒนาการ-ประเวศ ทำเลยอดฮิต เหตุเอื้อต่อการอยู่อาศัย แวดล้อมด้วยเส้นทางคมนาคม สะดวกในการเดินทางเข้าศูนย์กลาง กทม. ดัน ราคาที่ดิน ขยับเพิ่มต่อเนื่อง แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอยู่อาศัยของกลุ่ม...

ห้องชุดปล่อยเช่าใกล้สถานศึกษาขาดตลาด Attitude BU ยอดขายพุ่ง 95%

เออเบิ้ลฯ เผยยอดขายโครงการ "Attitude BU" ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พุ่ง 95% ลูกค้าทยอยรับโอนแล้วกว่า 400 ยูนิต รับเปิดเทอม ระบุทำเลใกล้สถานศึกษาตอบโจทย์ดีมานด์นักศึกษา-นักลงทุนปล่อยเช่าดันยอดขายกระฉูด เผยห้องชุดปล่อยเช่าใกล้สถานศึกษาขาดตลาด  ในภาวะที่ตลาดคอนโดมิเนียมโอเวอร์ซัพพลาย กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด ซึ่งสถาบันการเงินชะลอปล่อยสินเชื่อทั้งในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อโครงการนี้ ทำให้โอกาสทางการขายและการเกิดโครงการใหม่น้อยมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปสนใจที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแนวราบมากขึ้น แม้ว่าในทำเลใกล้เมืองและแนวรถไฟฟ้าจะมีซัพพลายล้นอยู่จำนวนมาก ทำให้การระบายออกของห้องชุดเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ในทำเลรอบๆ สถานศึกษา...

Related News

หัวเว่ยเดินหน้าพัฒนา 5G ตั้งเป้าติดตั้งสถานีฐาน 1.5 ล้านแห่งทั่วโลก

หลังจากงาน GSMA Thrive ภายใต้หัวข้อ “5G ของโลก หลังโควิด-19: นับถอยหลังสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล” (5G in a post-pandemic world: Countdown to the digital blastoff) เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายกัว ผิง ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ยได้ออกมากล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยี 5G ที่มีต่อสังคมและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ...

อังกฤษเลือกญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย 5G แทนหัวเว่ย

รัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้ขอให้ประเทศญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย 5G โดยไม่ใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ย นับเป็นการขานรับอีกก้าวของสงครามด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าบริษัทเอ็นอีซี คอร์ป (NEC Corp) และ ฟูจิทสึ (Fujitsu) น่าจะเป็นทางเลือกที่จะมาแทนหัวเว่ย เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เข้าพบบริษัทคู่ค้าญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อหารือ ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรได้ประกาศเมื่อสองวันก่อนให้มีการถอดถอนอุปกรณ์ของหัวเว่ยออกจากระบบเครือข่าย 5G ของสหราชอาณาจักรภายในปี 2027 ในขณะที่สหราชอาณาจักรเตรียมถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) ความหวาดระแวงต่อการเป็นภัยต่อความมั่นคงของหัวเว่ยยิ่งบีบให้นายกรัฐมนตรีจอห์นสัน ต้องเลือกระหว่างการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐหรือเลือกเม็ดเงินจากการลงทุนนับพันล้านจากประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสหราชอาณาจักรในการนำบริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์รายใหม่เข้ามาในประเทศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและช่วยลดต้นทุนในการใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายในประเทศ ในขณะเดียวกันสถานเอกอัคราชฑูตสหราชอาณาจักรประจำกรุงโตเกียวและบริษัทฟูจิทสึยังไม่ได้ออกมาตอบอีเมลหรือข้อความใดๆ ในวันอาทิตย์ ส่วนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและบริษัทเอ็นอีซีเองก็ไม่ได้รับโทรศัพท์การติดต่อ และทางด้านบริษัทหัวเว่ยและกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ ในทันที โอลิเวอร์ ดาวเดน...

กลับลำ…อังกฤษแบนหัวเว่ยร่วมพัฒนาโครงข่าย 5G

อังกฤษห้ามหัวเว่ย ร่วมพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ถือเป็นการกลับลำจากช่วงต้นปีที่อนุญาตให้มีบทบาทได้อย่างจำกัด รมว.ดิจิทัลชี้การคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐ ทำสถานการณ์เปลี่ยน รัฐบาลอังกฤษประกาศห้ามบริษัทหัวเว่ยของจีน เข้าร่วมพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทบีทีหรือโวดาโฟน มีเวลาถึงปี 2570 ในการถอดอุปกรณ์ของหัวเว่ยออกจากโครงข่าย 5G โอลิเวอร์ ดาวเดน รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลและวัฒนธรรมอังกฤษ ระบุว่าการที่สหรัฐคว่ำบาตรหัวเว่ยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพ.ค. ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก ความไม่แน่นอนในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน หรือซัพพลายเชนของหัวเว่ย ทำให้อังกฤษไม่มั่นใจว่าจะสามารถรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์ 5G ในอนาคตได้หรือไม่ การตัดสินใจของอังกฤษ นับเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐ...

ฝรั่งเศสเมินแบน 5G หัวเว่ย แค่เตือนธุรกิจเทเลคอมข้องเกี่ยว

หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางข้อมูลสารสนเทศของฝรั่งเศส (ANSSI) ออกมาชี้แจงว่าฝรั่งเศสจะไม่ถอดถอนการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยสำหรับเทคโนโลยี 5G แต่จะมีการกระตุ้นบริษัทเทเลคอมของฝรั่งเศสให้หลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับบริษัทสัญชาติจีน รัฐบาลสหรัฐได้ออกมากระตุ้นให้ประเทศพันธมิตรถอดถอนบริษัทเทเลคอมสัญชาติจีนออกจากเครือข่ายการสื่อสารของโลกตะวันตกนับแต่นี้ โดยอ้างว่าประเทศจีนอาจใช้เครือข่ายการสื่อสารดังกล่าวในการสอดแนม ซึ่งทางหัวเว่ยได้ปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าว ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางข้อมูลสารสนเทศของฝรั่งเศส (ANSSI) ออกมาชี้แจงเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ว่าฝรั่งเศสจะไม่ถอดถอนหัวเว่ย เพียงแต่จะกีดกันหัวเว่ยออกจากธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคมหลักที่มีความเสี่ยงต่อการตรวจตรา เนื่องจากมีการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เป็นต้น การตัดสินใจว่าจะถอดถอนหัวเว่ยหรือไม่นั้น เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทโทรคมนาคม 2 ใน 4 แห่งของฝรั่งเศส ได้แก่ บริษัท...

รัฐบาลอังกฤษส่งสัญญาณ ปรับนโยบาย 5G เตรียมรับมือหัวเว่ย

รัฐบาลอังกฤษส่งสัญญาณเพิ่มความเข้มงวดในการรับมือกับบริษัทหัวเว่ย ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารสัญชาติจีน การแทรกแซงของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงการห้ามบริษัทหัวเว่ยและบริษัทบุคคลที่สามผู้ผลิตชิพไม่ให้ใช้ “เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ของสหรัฐในการออกแบบและผลิต” สินค้า ส่งผลให้บริษัทหัวเว่ยไม่สามารถเข้าถึงซอฟท์แวร์ที่จำเป็นในการออกแบบและทดสอบระบบประมวลผล รวมไปถึงไม่สามารถนำชิพที่ล้ำสมัยไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์สื่อสารได้ ดังนั้นการแทรกแซงดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของหัวเว่ยในฐานะผู้ให้บริการเครือข่าย 5G และทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องทบทวนนโยบายในการรับมือกับหัวเว่ยตามไปด้วย ทางฝั่งสหรัฐอ้างว่ามีความจำเป็นต้องแทรกแซงเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยนักการเมืองอเมริกันมองว่าประเทศจีนอาจใช้หัวเว่ยสืบข้อมูลหรือแม้แต่ก่อวินาศกรรมต่อระบบโทรคมนาคมของสหรัฐ และเมื่อวันอังคารนี้ คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐ (Federal Communication Commission) ได้ระบุว่าบริษัทหัวเว่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และได้ออกมากีดกันไม่ให้บริษัทระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศนำเงินจากกองทุนส่งเสริมไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์จากบริษัทสัญชาติจีนดังกล่าว หัวเว่ยปฏิเสธว่าบริษัทไม่เคยร่วมมือกับรัฐบาลจีนในการล้วงข้อมูลของลูกค้าหรือแม้แต่จะมีเจตนาทำอันตรายต่อลูกค้าแต่อย่างใด วิคเตอร์ จาง ผู้บริหารสูงสุดของหัวเว่ยประจำสหราชอาณาจักรได้ออกมากล่าวว่า หัวเว่ยลงทุนนับพันล้านเพื่อให้ครอบครัวและธุรกิจของชาวอังกฤษสามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือและบรอดแบนด์ความเร็วสูงและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรได้มีแผนที่จะถอดถอนบริษัทหัวเว่ยออกจากเครือข่ายของสหราชอาณาจักรอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว โดยในปัจจุบันมีแผนกีดกันบริษัทหัวเว่ยออกจากส่วนเครือข่ายหลักที่มีความอ่อนไหวสูงสุด และมีความพยายามที่จะจำกัดส่วนแบ่งการตลาดสถานีเครือข่ายและอุปกรณ์ของหัวเว่ยอยู่ที่...