HomeBT Newsกสทช. จับมือ ITU จัดประชุม NBTC- ITU Asia-Pacific RR and ITP 2019

กสทช. จับมือ ITU จัดประชุม NBTC- ITU Asia-Pacific RR and ITP 2019

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ITU จัดประชุม “NBTC- ITU Asia-Pacific Regulators’ Roundtable (RR) and International Training Program (ITP) 2019” แลกเปลี่ยนนโยบายกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) ร่วมเปิดงาน “NBTC- ITU Asia-Pacific Regulators’ Roundtable (RR) and International Training Program (ITP) 2019” พร้อมทั้งนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) และนายซามีร์ ชาร์มา ที่ปรึกษาอาวุโส ไอทียูประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถา ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โดยการจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- Advertisement -

  1. การประชุม Regulators’ Roundtable (RR)
  2. การฝึกอบรม International Training Program (ITP)

ซึ่งภายในงานยังมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารโทรคมนาคมภายในของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ แนวทางในการกำหนดนโยบาย และการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมในภูมิภาค

สำหรับประเด็นที่จะมีการประชุมครั้งนี้มีอยู่ 3 ข้อหลักๆ คือ

  1. Digital Transformation: Enablers for Digital Economy : การอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายของยุค Digital transformation ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะเติบโตในยุคเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล (Digital economy) ได้อย่างยั่งยืน
  2. Vision on 5G in Asia : แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอนาคตในการพัฒนา 5G รวมถึงการใช้งาน Internet of Thing (IoT)
  3. Protection Consumer Interests in Digital Era : การแบ่งปันมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค และเพิ่มความเชื่อมั่นโดยการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ความท้าทายของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในหัวข้อ “Regulatory Enablers for Digital Transformation” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของประเทศสมาชิกที่จะเกิดขึ้นในสังคมดิจิทัลอัจฉริยะทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยแบ่งเป็นประเด็น ดังนี้

  1. แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย (ICT Development trends and approaches for Thailand)
  2. การออกใบอนุญาต (licensing Regime)
  3. การวางแผนและจัดการคลื่นความถี่ (Spectrum Planning and Management)
Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News