HomeBT Newsกสอ. ชี้ 5 ปัจจัย SME ไทย เข้าไม่ถึงนวัตกรรมและงานวิจัย

กสอ. ชี้ 5 ปัจจัย SME ไทย เข้าไม่ถึงนวัตกรรมและงานวิจัย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมชี้ 5 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้เอสเอ็มอีไทยยังไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและงานวิจัยได้ พร้อมเผยผู้ประกอบการที่อยากเติบโตต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 3 ด้าน คือ การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นสิ่งใหม่และไม่คุ้นเคย นวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการตลาด

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation Driven Economy) เป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ก้าวนำคู่แข่งและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์และบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวพร้อมนำมาสร้างสรรค์เป็นบริการและสินค้าใหม่ๆ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม และยังเป็นแนวทางให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ภายใต้ภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

นายกอบชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อเทียบสัดส่วนดังกล่าวกับจำนวนเอสเอ็มอีที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า 3 ล้านรายแล้ว กลับพบว่า มีไม่ถึงร้อยละ 1 หรือไม่ถึง 30,000 ราย ที่มีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

- Advertisement -

สาเหตุที่ทำให้เอสเอ็มอียังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม

1.ขาดองค์ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและต่างประเทศ

2.ขาดเงินทุน เนื่องจากในการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมยังมีต้นทุนที่สูง

3.เครือข่ายเชื่อมโยงต่างๆ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา จึงยังทำให้ไม่มีโอกาสในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรม หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์มากนัก

4.ขาดกำลังคน บุคลากรที่มีความรู้ในสถานประกอบการ การขาดเครื่องมือระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. การกระจุกตัวของการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่แค่ในระดับส่วนกลาง หรือระดับหัวเมือง ทำให้ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคยังติดอยู่กับรูปแบบธุรกิจเดิมๆ และไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้

ส่วนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในยุคใหม่จะต้องประกอบด้วย พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นสิ่งใหม่และไม่คุ้นเคย เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคและมีความก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง เน้นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต อาศัยเครื่องมือต่างๆ ที่มีความทันสมัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการตลาด ใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยไม่ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้วยเหตุนี้ทาง กสอ. จึงจัดกิจกรรม “Research Connect” เพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลย เช่น สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัยผู้ถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเอกชน บุคคลทั่วไป เพื่อการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ จาก 51 ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มซอฟต์แวร์และดิจิทัล และกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตและสร้างมูลราคาได้อย่างมหาศาลในอนาคต และยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News