HomeBT Newsลูกค้าทยอยถอนทรัพย์สินจาก BX กว่า 90%

ลูกค้าทยอยถอนทรัพย์สินจาก BX กว่า 90%

ลูกค้ากว่า 90% ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจาก BX หลังบริษัทยุติบทบาทเป็นศูนย์ซื้อขาย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)กล่าวว่า กรณี บริษัท บิทคอยน์ จำกัด หรือ BX ซึ่งได้เปิดเผยแผนที่จะยุติบทบาทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นั้น ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า ก.ล.ต. ได้มีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดกับ BX ในกระบวนการถอน คืน หรือโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า และตามแผนของ BX

จากข้อมูลที่ BX ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ได้มีลูกค้าทยอยถอน รับโอนคืน หรือโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนทรัพย์สินที่เป็นเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าลดลงไปกว่าร้อยละ 90

อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ BX แจ้งยังปรากฏว่า มีลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งที่ยังมิได้มาถอน รับโอนคืน หรือโอนย้ายทรัพย์สิน

- Advertisement -

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้กำชับให้ BX ดำเนินการแจ้งลูกค้าที่ยังมีทรัพย์สินอยู่ที่บริษัทให้มาติดต่อขอรับคืนหรือโอนย้ายทรัพย์สิน รวมทั้งเพิ่มวิธีการในการติดต่อลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าที่ยังไม่ได้ติดต่อบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลการยุติการให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและมารับโอนทรัพย์สินคืนเป็นไปตามแผนของ BX 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนเป็นหลัก เมื่อไม่มีทรัพย์สินของลูกค้าค้างอยู่ที่บริษัทแล้ว บริษัทจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการขอคืนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ ก.ล.ต. ได้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News