HomeBT Newsก.ล.ต.ชี้ BX ต้องคืนทรัพย์สินผู้ลงทุนก่อนเลิกกิจการ

ก.ล.ต.ชี้ BX ต้องคืนทรัพย์สินผู้ลงทุนก่อนเลิกกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไขข้อข้องใจจากกรณี BX ประกาศยกเลิกกิจการ ชี้ต้องคืนทรัพย์สินผู้ลงทุนให้ครบตามจำนวนเสียก่อน จึงจะสามารถประกาศเลิกกิจการได้อย่างเป็นทางการ และยังต้องชี้แจงกับลูกค้าถึงช่องทางที่จะขอรับทรัพย์สินคืนด้วย

สาเหตุของการที่ BX แจ้งยกเลิกประกอบธุรกิจ เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นไปตามที่บริษัทแจ้งไว้ในเว็บไซต์ (https://bx.in.th/THB/BTC/) เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการคืนใบอนุญาต BX นับจากวันประกาศจะเลิกประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยต้องคืนทรัพย์สินลูกค้าทั้งหมด หรือกรณีมีทรัพย์สินค้าง BX ต้องวางทรัพย์กับกรมบังคับคดี หรือมีวิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าให้เรียบร้อย จึงสามารถยื่นคำขอเข้าสู่กระบวนการขอเลิกประกอบธุรกิจฯ ได้

ส่วนกระบวนการขอคืนสินทรัพย์ต่อลูกค้า บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำกับลูกค้าใน ขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย แต่ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ขอโอนย้ายทรัพย์สินดิจิทัลไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯอื่นในต่างประเทศ เมื่อได้รับเงินคืนแล้ว จะสามารถนำเงินกลับประเทศได้ผ่าน PayPal USD หรือสามารถโอนกลับ เข้ามาที่บัญชี Foreign Currency Deposit (FCD) ที่เปิดที่ธนาคารพาณิชย์ไทยได้ โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน นอกจากเหตุการณ์ที่มีผู้แอบอ้างโอนเงิน/สินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ยังมีผลกระทบอื่น ๆ เช่น ลูกค้าของ BX จะต้องรับโอนทรัพย์สินมาที่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง หรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) รายอื่น หรือสั่งขาย หรือหากลูกค้ามีเงินสดก็สามารถโอนออกไปยังบัญชีของตนเองได้ ซึ่ง บริษัทแจ้งว่า จะยังทำธุรกิจจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.62 หลังจากนั้น จะยังเปิดให้ลูกค้าทำคำสั่งถอนทรัพย์สินได้ตามปกติ

- Advertisement -

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้กำชับให้บริษัทดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้า ในการขอรับคืนทรัพย์สิน หรือโอนทรัพย์สิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ ก.ล.ต. ทราบเป็นระยะ และเมื่อบริษัทได้ทำการคืนทรัพย์สินให้ลูกค้าทั้งหมด

หรือบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีวิธีการดูแลหรือจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่เหลืออยู่อย่างเรียบร้อย บริษัทจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการคืนใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการคืนใบอนุญาต ก.ล.ต. ยังมีอำนาจในการกำกับดูแลและสั่งการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ สถานะล่าสุดของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต และที่ยื่นขอฯ license exchange ขณะนี้มีผู้ประกอบธุรกิจ exchange ทั้งหมด 3 ราย (รวมบริษัทที่จะเลิกกิจการ) และอยู่ระหว่างรอ activate 1 ราย ซึ่งขณะนี้ มีผู้ยื่นคำขอเป็น exchange ทั้งสิ้น 2 ราย และอยู่ระหว่างรับคำปรึกษา 6 ราย

ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ประกาศยกเลิกกิจการ ซึ่ง ก.ล.ต.มองว่าเป็นเรื่องเฉพาะบริษัท โดยบริษัทยังไม่ได้ปิดการให้บริการในทันที ดังนั้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผลกระทบ อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. จะวิเคราะห์เรื่องนี้เปรียบเทียบกับพัฒนาการของตลาดในต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ยังมีนโยบายที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาเป็น digital infrastructure ของตลาดทุนไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งยังส่งผลดีต่อผู้ลงทุน และประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการด้วยต้นทุนที่ลดลง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอาจมีผู้ฉวยโอกาสนี้หลอกลวงให้ผู้ลงทุนหลงเชื่อว่าเป็นช่องทางของ BX ในการรับโอนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและติดต่อที่เว็บไซต์ข้างต้นของ BX.in.th โดยตรงเท่านั้น หรือ “ศูนย์แนะนำช่วยเหลือผู้ลงทุนเฉพาะกิจ” ที่จัดตั้งโดย ก.ล.ต. เพื่อดูแลผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้า BX โดยลูกค้าสามารถขอคำแนะนำได้ที่ Help Center ของ ก.ล.ต. หมายเลข 1207 กด 7 หรืออีเมล info@sec.or.th 24ชั่วโมง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 6.45 น. เป็นต้นไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News