HomeBT Newsก.ล.ต.ลงดาบอดีตผู้แนะนำการลงทุน ‘กรุงไทย’ โกงเงินลูกค้าเสียหาย 1.5 ล้านบาท

ก.ล.ต.ลงดาบอดีตผู้แนะนำการลงทุน ‘กรุงไทย’ โกงเงินลูกค้าเสียหาย 1.5 ล้านบาท

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนอดีตผู้แนะนำการลงทุนธนาคารกรุงไทยรวมเป็นเวลากว่า 7 ปี กรณีปลอมลายเซ็น-จำรหัสผ่านถอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า มูลค่าความเสียหายรวม 1.5 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน นางสาวจารุวรรณ ศรีวานิช (นางสาวจารุวรรณ) และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 7 ปี 13 เดือน 22 วัน

กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- Advertisement -

ก.ล.ต.ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า นางสาวจารุวรรณได้มีพฤติกรรมกรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า ด้วยการปลอมแปลงลายมือลูกค้าในการซื้อขายกองทุนและถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า โดยใช้เอกสารที่ให้ลูกค้าลงนามไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ ยังจำรหัสผ่านของผู้มีอำนาจอนุมัติมาใช้ในการผ่านรายการที่ตนเองกระทำมิชอบเพื่อเพิ่มยอดขายให้ตนเอง ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท รวมทั้งมีพฤติกรรมกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายแทน และยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจารุวรรณไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ของนางสาวจารุวรรณ และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนครั้งต่อไป เป็นเวลา 7 ปี 13 เดือน 22 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล

อย่างไรก็ตาม ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ของนางสาวจารุวรรณได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของผู้แนะนำรายดังกล่าวเป็นเวลา 7 ปี 13 เดือน 22 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ติดตามสอบถามจนนางสาวจารุวรรณยอมรับและได้คืนเงินลูกค้าครบถ้วนแล้ว จึงได้นำการคืนเงินให้ลูกค้า รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่

บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนหมั่นตรวจสอบยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมและบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News