HomeBT Newsคณะแพทย์ศาสตร์ มช. จับมือ ซิสโก้ พัฒนาดิจิทัลเฮลท์แคร์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน

คณะแพทย์ศาสตร์ มช. จับมือ ซิสโก้ พัฒนาดิจิทัลเฮลท์แคร์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา “Smart Connected Healthcare” ยกระดับโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล จับมือ ซิสโก้ ใช้ระบบ “Intelligent Video Collaboration” พัฒนาดิจิทัลเฮลท์แคร์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล วิสัยทัศน์ของ MTEC คือ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และ โรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล ผ่าน Smart Connected Healthcare

ขับเคลื่อน Tele-medicine เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดตวามสามารถการเรียนการสอน และการให้บริการ ระบบปรึกษาทางไกล (Tele-Consult) แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลสมทบ

- Advertisement -

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำไปมากการถ่ายทอดจากห้องผ่าตัดมีความคมชัดมากขึ้น และสามารถตอบสนองกับคนที่อยู่นอกห้องผ่าตัดได้อย่างชัดเจน มีระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอลล์ และยังสามารถคุยกับสถาบันทางการแพทย์จากต่างประเทศเสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน ทำให้ประหยัดเวลาและงบประมาณ

ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่มาใช้บริการของเราก็สามารถสื่อสาร และขอรับบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งพื้นฐานสำคัญที่จะก้าวสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล และ Connected Healthcare อย่างแท้จริง

เชียงใหม่ ศูนย์กลางทางการแพทย์อาเซียน

ยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยเฉพาะในด้าน Healthcare นำนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย มาขับเคลื่อนสู่การดูแลสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ตั้งเป้ายกระดับศูนย์ให้บริการ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,200 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการกับทั้ง 3 แห่งนี้ ที่มีความทันสมัยมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังขยายโอกาสการรักษาพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย ที่จังหวัดลำพูน ที่มีขนาด 300 เตียง เพื่อลดภาระผู้ป่วยที่ต้องเดินทางเข้ามาที่เชียงใหม่

ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub) หรือ Wellness Center และได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางรัฐบาลเพื่อให้จัดตั้ง Medical Hub ที่จะเปิดใช้ในปี 2563

ในอีก 3 ปีข้างหน้า เชียงใหม่จะเป็น Medical Hub ทางการแพทย์ และยกระดับศูนย์เตือนภัยในเรื่อง การบริโภคอาหาร และการใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม ผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ซิสโก้ สนับสนุนเทคโนโลยีไอทีทางการแพทย์

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยของซิสโก้ กล่าวว่า “หลายประเทศได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเข้ากับการแพทย์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ขณะที่ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขกำลังอยู่ระหว่างการร่างแผนยุทธศาสตร์ eHealth ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดัน Digital Healthcare ให้ก้าวไปสู่การแพทย์ที่เข้าถึงและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่

จากข้อมูลของ UN เมื่อปี 2017 เผยว่า ประชากรโลกที่อายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี 2050 และในปี 2030 จะมีความต้องการคนทำงานด้านสุขภาพมากถึง 80 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าเด็กที่เกิดในยุคนี้จะมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี

ซิสโก้สนับสนุน Connected Health โดยนำเทคโนโลยีไอทีมาเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเพื่อให้บริการแบบครบวงจร ใน 4 ด้าน คือ คนรับบริการต้องได้รับบริการที่ดี และเท่าเทียมกัน, แพทย์และพยาบาล ได้รับความสะดวกสบาย, เทคโนโลยีถูกใช้อย่างปลอดภัย และ ใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวก

“ซิสโก้มีความยินดีที่เทคโนโลยีของเราช่วยสนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางการแพทย์เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน การรักษาที่ทันสมัย โดยไม่มีข้อจำกัด ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News