HomeBT News‘SCB-กรุงไทย’ วิเคราะห์ดอกเบี้ยไทยปี 66 คาดกนง.ขึ้นอีก 3 ครั้งแตะ 2% ในช่วงกลางปี

‘SCB-กรุงไทย’ วิเคราะห์ดอกเบี้ยไทยปี 66 คาดกนง.ขึ้นอีก 3 ครั้งแตะ 2% ในช่วงกลางปี

นายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์(อีไอซี) เปิดเผยว่า อีไอซี คาดดอกเบี้ยนโยบายไทยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 2% ในสิ้นไตรมาส 2 ปี 66 โดยกนง.จะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% หลังจากกนง. มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และแนวโน้มเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ 1-3% โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 66

ทั้งนี้ อีไอซี มองว่า ดอกเบี้ยนโยบายอาจไม่สามารถปรับสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 66 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะชะลอลงมากชัดเจน โดยเฉพาะเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐฯ จะเริ่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและยูโรโซนจะถดถอยต่อเนื่องจากปลายปีนี้ ทำให้อุปสงค์โลกชะลอลงมาก ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกและแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้

นอกจากนี้ ประเมินว่ากนง.จะทำนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกลับสู่ระดับปกติ ทั้งนโยบายการเงินและมาตรการการเงินที่จะสิ้นสุดภายในครึ่งแรกของปี 66 เช่น มาตรการลดค่าธรรมเนียมเอฟไอดีเอฟชั่วคราวที่จะสิ้นสุดในปีนี้ และมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูที่จะสิ้นสุดในเดือน เม.ย.ปี 66 เชื่อว่าจะไม่ทำให้ภาวะการเงินตึงตัวเร็วมากจนกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและไม่แน่นอนสูง

- Advertisement -

นายฉมาดนัย มากนวล นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยกรุงไทย คอมพาส ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรุงไทยคอมพาสประเมิน กนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 66 โดยไปอยู่ระดับ 2% สอดรับมุมมองของ กนง. ที่ประเมินว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวผ่านการส่งออก โดยกนง.คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 22 ล้านคน จากเดิม 21 ล้านคน สอดคล้องกับมุมมองของกรุงไทยคอมพาสจะมีต่างชาติเที่ยวไทย  21.4 ล้านคน ในปี 66 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ แต่ยังต้องจับตาความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกมากกว่าที่คาด

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News