HomeBT Newsรู้จัก “Advanced Food” เทรนด์ใหม่โลกอาหารที่มากกว่าแค่อร่อย!

รู้จัก “Advanced Food” เทรนด์ใหม่โลกอาหารที่มากกว่าแค่อร่อย!

โลกยุคนี้ไม่ได้แข่งกันเรื่องการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ การเงิน และความอัจฉริยะของระบบ Internet of Things (IoT) อีกต่อไป แต่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีในกลุ่มอาหาร หรือที่เรียกว่า “อาหารแห่งอนาคต” ก็สำคัญ เพราะเป็นเรื่องปากท้องของมวลมนุษยชาติ!

หนึ่งในเทรนด์ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI )มองว่าน่าสนใจ และน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง คือ เทคโนโลยีผลิตอาหารขั้นสูง หรือ Advanced Food เพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบริโภคยุคใหม่ที่ไม่ได้มองหาแค่อาหารที่อร่อย หน้าตาน่ากินอีกต่อไป แต่ยังต้องการความสะดวก รวดเร็ว และดีต่อสุขภาพในคราวเดียวกัน แต่อาหารที่เสิร์ฟต้องมีปริมาณมากพอต่อความต้องการ อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และแฝงไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์และอัตราของผู้บริโภคที่สูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก

advanced food
advanced food

ทำไม Advanced Food ถึงเป็นคำตอบที่ใช่!

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า Advanced Food มีที่มาจากแนวโน้มการบริโภคของประชากรโลกที่มีความสนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูง การเกิดภัยแล้ง และอุทกภัยจนเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนวงการอาหารให้พัฒนาและเกิด Advance Food ซึjงเป็นการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนโดยใช้วัตถุดิบการผลิตที่น้อยแต่ได้คุณค่าโภชนาการสูงด้วยเทคโนโลยี กระบวนการ หรือเทคนิคการแก้ไขดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งช่วยให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ มีความยั่งยืนและเพียงพอต่อความต้องการอาหารของประชากรทั่วโลก

5 คุณประโยชน์ของ Advanced Food

- Advertisement -

1.ช่วยสร้างอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย  เพราะความต้องการอาหารที่มีคุณภาพ มีโภชนาการสูงของผู้บริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมความสนใจต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่แสดงคุณค่าทางอาหาร เช่น อาหารที่ปลอดกลูเตน(Gluten-Free) อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง(Highly Nutritious)

2.เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร(Yield) โดยการเพิ่มระยะการสะสมน้ำหนักเมล็ด หรือความอวบของเมล็ด โดยการระบุหาตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ ด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้พืชสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีผลผลิตจำนวนมาก โดยพืชที่นิยมมาดัดแปลงได้แก่ ข้าวและมะเขือเทศ

 3.เพิ่มความทนทานของพันธุ์พืช โดยเฉพาะภัยแล้งที่มักมีผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเทคโนโลยี CRISPR และ ProTein Engineering  สามารถช่วยพัฒนาพันธุ์พืชให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

4.เพิ่มความต้านทานโรคในพืช เพราะปัจจุบันการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชด้วยสารเคมีถือว่าเป็นที่น่ากังวล แต่เราสามารถลดการใช้สารเคมีได้โดยการปรับแต่งจีโนม ซึ่งสามารถออกแบบและพัฒนาพันธุ์พืชให้ทนทานโดยการเปลี่ยนแปลงและผสมผสานโครงสร้างของโปรตีนได้

5. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ไม่สร้างความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์โปรตีนสังเคราะห์ เนื้อสัตว์ที่แปรรูปมาจากโปรตีนพืช

โอกาสจาก Advanced Food มาแล้ว ภาคธุรกิจจะต่อยอดอย่างไร?    

ทั้งนี้ภาคธุรกิจสามารถนำ Advanced Food ไปต่อยอดได้หลากทาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้จากข้อมูลการเกษตร (Farm Data Monetization) โดยเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการรวบรวมข้อมูลจากระบบโซลูชั่นดิจิทัล AI และบิ๊กดาต้าที่ติดตั้งในฟาร์ม ข้อมูลที่รวบรวมได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับแต่งจีโนมเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหาร เพิ่มผลผลิตพืช และเพิ่มความต้านทานต่อโรคพืช

ส่วนต่อมาคือ การให้บริการ Fertilize-as-a-Service หรือนวัตกรรมการให้บริการปุ๋ยจุลินทรีย์ ให้กับเกษตรกรด้วยกันเองและผู้สนใจทำแปลงเกษตรปลอดภัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเป็นธุรกิจการเปลี่ยนของเสียเป็นบรรจุภัณฑ์ (Waste to Sustainable Packaging) ซึ่งสามารถนำเศษขยะหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากการเกษตร ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการทำเป็นบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่มีมูลค่าได้

นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาตลาดดิจิทัล (Digital Marketplace) โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนในการช่วยจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรและลูกค้าโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงช่วยให้การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

เอฟเอโอ ยกย่องไทยต้นแบบ”เกษตรยั่งยืน”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News