HomeBT Newsซีดีจี เร่งสร้าง Innovation Culture กุญแจความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

ซีดีจี เร่งสร้าง Innovation Culture กุญแจความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เผยเทรนด์ Innovation Culture หรือการสร้างวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กร คือ กุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 66% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยเทรนด์ทั้งในและต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ซีดีจี เร่งสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ผ่านนโยบายในการเดินหน้าสู่ความแข็งแกร่ง เพิ่มทักษะให้กับพนักงาน ปลูกฝัง Innovation ผ่านผลงานและกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเกิดการต่อยอดในงานที่ทำในชีวิตประจำวัน
 
นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี กล่าวว่า การทรานฟอร์มองค์กรเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือทักษะของบุคคลในองค์กรที่จำเป็นต้องถูกพัฒนาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

- Advertisement -

ทักษะที่เกิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจและถูกนำมาพัฒนาคนทำงานอย่างต่อเนื่องจากนี้และในอีก 3 ปี ข้างหน้า คือการคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม

เทรนด์ด้าน Innovation Culture หรือการสร้างวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กร จึงเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

มีผลการสำรวจจากหลายงานวิจัยชั้นนำพูดถึงความสำเร็จจากการสร้างนวัตกรรมขององค์กร โดยระบุว่า มากกว่า 66% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเสนอสินค้าและบริการใหม่ เป็นทางเลือกให้ลูกค้า นับเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีที่สุด

สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จดังกล่าวจึงต้องเริ่มจากพนักงานภายใน ทรัพยากรสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับต้น โดยในปี 2565 มากกว่า 54% ของพนักงานทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถด้วยการเพิ่มและต่อยอดทักษะในตำแหน่งงานของตนเอง มากกว่า 35% จะถูกเข้าโปรแกรมการฝึกเพิ่มเติมสูงถึง 6 เดือน โดยจะเน้นไปที่การคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม ซีดีจีเอง ก็มุ่งไปในทิศทางเดียวกันนี้

“แต่เดิม Innovation ถือเป็นหนึ่งใน core value ขององค์กร เริ่มจากการคัดสรรพนักงานที่มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปลูกฝังให้คนในองค์กรมี innovation ด้วยผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ โดยสิ่งที่ทำตลอดมาคือ C&G Innovation Awards กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในส่วนของการเริ่มจากไอเดียใหม่ๆ และเป็นงานสำเร็จแล้ว เป็นโซลูชันที่พร้อมเสนอให้ลูกค้าได้ใช้งานจริง” นายนาถกล่าว

ทิศทางและเป้าหมายในการสร้าง Innovation culture ของซีดีจี จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลเป็นสำคัญ เพราะโซลูชันที่บริษัทฯ พัฒนาเพื่อนำเสนอลูกค้า ล้วนมาจากความรู้ความสามารถของพนักงานทั้งสิ้น

เริ่มจากการปลูกฝังค่านิยมของการเป็นนวัตกรให้กับพนักงานซีดีจีทุกคน เปิดกว้างให้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของตนและทีมงาน ผลักดันบุคลากรภายในให้เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนภายในองค์กร เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยแนวคิดอย่างมีตรรกะ และพร้อมใช้งานได้จริง เป็นการสร้างฐานรากที่แข็งแกร่ง ก่อนต่อยอดสู่เวทีการประกวด innovation ระดับองค์กรและระดับประเทศ รวมทั้งการตั้งศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะนวัตกรรม ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาและต่อยอด Innovation เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวัตกรรมและส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมที่หลากหลายภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าและต่อยอดสู่การพัฒนาสังคม
 
ทั้งนี้ ในด้านการสร้าง Innovation Culture อย่างเป็นรูปธรรมของซีดีจี ที่บ่งบอกถึงความเป็น Culture ขององค์กรอย่างชัดเจน ในการแข่งขัน C&G Innovation Awards โดยมีมาตั้งแต่ปี 2556 บนวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในงานที่ทำในชีวิตประจำวัน (Be innovative) นำงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้จริงมาพัฒนาต่อ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ฝึกคิด พัฒนาต่อยอด และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ

โดยจะเห็นได้จากผลงานการันตีความสำเร็จล่าสุดอย่าง “Bus on mobile Service” หรือ BOMs ได้พัฒนาต่อยอดและมีการขายแล้ว ภายใต้แบรนด์ NOSTRA Logistics ของบริษัท จีไอเอส จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี
 
ตลอด 51 ปี ของกลุ่มบริษัทซีดีจี นอกจากการยึดหลักบริหารงานภายใต้ Innovation culture ซีดีจียังพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเดินหน้างานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานสนับสนุนภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สร้างการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ก้าวสู่ความเป็น Smart Government และให้การสนับสนุนในด้าน e-citizen service solutions เพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้นผลักดันประเทศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ เป็นหลักสำคัญ นายนาถกล่าวทิ้งท้าย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News