HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเช้า 1 มีนาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเช้า 1 มีนาคม 2566


หวัดนกพ่นพิษ หลายประเทศขาดแคลนไข่ เพิ่มส่งออกวันละ 2 ล้านฟอง

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า ขณะนี้หลายประเทศประสบปัญหาไข่ไก่ขาดแคลน จากสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ผลิตไข่ไก่ของไทยจะเจรจาเปิดตลาดส่งออก คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ไทยจะส่งออกไข่ไก่ได้เพิ่มขึ้น จากปกติวันละ 1 ล้านฟอง เป็น 2 ล้านฟอง/วัน


ขณะที่สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในประเทศ เชื่อว่าภายใน 1-2 สัปดาห์จะดีขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ สภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลแม่ไก่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาย่อตัวลงไปด้วย ประกอบกับกำลังซื้อในประเทศลดลง ซึ่งขณะนี้ราคาไข่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงประสบกับภาวะขาดทุน

- Advertisement -


ธปท.เผยเศรษฐกิจเดือน ม.ค.66 ดีขึ้นต่อเนื่อง เงินเฟ้อลดลง

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และโฆษก ธปท. แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค.2566 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการของภาครัฐ


ขณะที่มูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง สำหรับเศรษฐกิจไทยเดือน ก.พ.2566 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยระยะต่อไปยังต้องติดตามปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ผลของการเปิดประเทศและมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการ


ครม.เห็นชอบเสนอขึ้นทะเบียน “ผ้าขาวม้า” มรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมเร่งยื่นเสนอรายการ ผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย ไปยังยูเนสโก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามเอกสารแนวทางการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หัวข้อที่ 1.15 กำหนดให้รัฐภาคี ยื่นเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้


ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี จึงได้นำเสนอเข้าในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณา ซึ่ง ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ พร้อมเห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จะเสนอต่อยูเนสโก ในฐานะตัวแทนประเทศไทย


จี้ สธ.ออกกฎหมายห้ามใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โฆษณาสินค้าอื่น

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหนังสือขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง  และภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมกว่า 30 คน ในการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและลดนักดื่มหน้าใหม่ จนทำตั้งแต่ปี 2551-2564 สามารถลดจำนวนนักดื่มลงได้ถึง 2.3 ล้านคน รวมทั้งยังมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 คือ ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการโฆษณาสินค้าอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับหลักวิธีปฏิบัติ โดยจะมีการเพิ่มเติมสาระสำคัญ และทบทวนก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


SUPER ลุ้นหลังเลือกตั้งรัฐเปิดรับซื้อพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม 5,000 เมกะวัตต์

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กล่าวถึงกระแสของโลกที่เข้าสู่แผนงาน NET ZERO มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในรูปแบบต่างๆ การย้ายฐานการลงทุนของบริษัทข้ามชาติมายังประเทศไทย


โดยตั้งเป้าหมายใช้พลังงานสะอาดรองรับการค้าระหว่างประเทศ จึงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มไม่ต่ำกว่า 5,000 เมกะวัตต์ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว ประกอบกับต้นทุนค่าไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่ำกว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ฟอสซิล  โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่แพงขึ้นมาก

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News