สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หลักการประเมินภาษี “ตัวแทนเชิด” รับงานเหมาก่อสร้างและมีรายได้ถึงเกณฑ์จด VAT

ปุจฉา : มีหลักการหรือข้อหารือใดที่จะประเมินภาษีตัวการได้ กรณีการใช้ตัวแทนเชิดรับงานเหมาก่อสร้าง และมีรายได้ถึงเกณฑ์จด VAT การประเมินตามมาตรา 61 ทำได้หรือไม่...

ภาษีค่าปรับ

ปุจฉา : ขออนุญาตถามคำถามค่ะ บริษัท A จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการโรงโม่หิน รุกล้ำขุดดินและหินในที่ ส.ป.ก....

ภาษีสำหรับประกอบธุรกิจผ่าน PayPal

ปุจฉา : บริษัทฯ เป็นลักษณะสอนภาษาโดยการรับเงินทาง PayPal และจ่ายเงินให้กับครูต่างชาติ (ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย) กรรมการบริษัทฯ เป็นชาวต่างชาติเปิดธุรกิจทางด้านสอนภาษา+จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยค่ะ...

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกสินค้า

ปุจฉา : ขอทราบหลักเกณฑ์การส่งออกที่สรรพากร ดูแล้วถูกต้องว่าเป็นการเสียภาษีศูนย์ เช่น การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย มีหลักฐานการส่งว่าส่งไปต่างประเทศจริงจะเข้าข่ายได้รับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา...

ปัญหาการจำหน่ายหนี้สูญ

ปุจฉา : สวัสดีค่ะ อาจารย์ รบกวนสอบถามเรื่องตัดหนี้สูญค่ะ กรณีเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะ คนไข้มารักษาพยาบาลแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน จำนวนเงินไม่มาก หลักพันบาทค่ะ อาจจะไม่มีเงินจ่าย...

ภาษีการจำหน่ายหนี้สูญต้องเสียหรือไม่?

ปุจฉา : ดิฉันรบกวนขอปรึกษาอาจารย์เรื่องการตัดหนี้สูญค่ะ เนื่องจากบริษัทต้องการนำหนี้สูญมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีค่ะ วิสัชนา : การจำหน่ายหนี้สูญตามมาตรา 65 ทวิ (9)...