ประภัสสร ทองประไพ

ไปรษณีย์ไทย มั่นใจ! ฟอร์มเหนือคู่แข่ง

ไปรษณีย์ไทย มั่นใจ! ฟอร์มเหนือคู่แข่ง ทั้งประสิทธิภาพของข้อมูลที่แม่นยำ ระบบการทำงานที่รวดเร็ว และการให้บริการของพนักงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งการพัฒนากิจการสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

ผู้ติดเชื้อ โควิด วันนี้ 21 พ.ย. ในไทยเพิ่ม 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,902 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (21...

ผู้ติดเชื้อ โควิด วันนี้ 20 พ.ย. ในไทยเพิ่ม 4 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,892 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (20...

กรุงเทพ-กสิกร ตั้ง โลตัส-เซเว่น ทำแทน ลุยขยายฐานลูกค้า เพิ่มสะดวกไม่ต้องไป

สมรภูมิการแข่งขันทางฟากฝั่งธนาคารพาณิชย์ยังคงดุเดือด ยิ่งการเพิ่มตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ไว้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนธนาคารยิ่งขยายตัวมากขึ้น เห็นได้จากแต่ละธนาคารต่างแต่งตั้งตัวแทนทำธุรกรรมแทน เอาไว้ให้บริการลูกค้า...

ผู้ติดเชื้อ โควิด วันนี้ 19 พ.ย. ในไทยเพิ่ม 8 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,888 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (19...

ผู้ติดเชื้อ โควิด วันนี้ 18 พ.ย. ในไทยเพิ่ม 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,880 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (18...