นที ดำรงกิจการ

Head of Financial Advisory Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

การท่องเที่ยวของไทยคงต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ต่อเนื่อง

เป็นที่ทราบกันดีว่ารายได้จากการ ท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศไทย องค์กรสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council...

การระบาดระลอก 2 ที่ยุโรป อาจไม่ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจมาก

แม้จะผ่านไปแล้ว 2 ไตรมาส แต่ทั่วโลกยังคงมีรายงานการติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอเมริกาและยุโรป แม้บางช่วงพบผู้ติดเชื้อน้อยลงจนบางรัฐฯ หรือบางประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรการป้องกันการติดเชื้อ...